Kaarel Kurismaa 52'

Art has always been a means of communication between people – a language of its own. Kaarel Kurismaa is one of Estonia’s most outstanding avant-garde artists, who is known all over the world.

Kaarel Kurismaa is one of Estonia’s most prominent avant-garde artists, whose active creative path began in the stormy and innovative 1970s. He was born in 1939 and still cultivates art from various genres. Kurismaa is a cult artist for a large part of younger Estonian artists, as he laid the foundation for our kinetic and sound art and was the only consistent cultivator of it for decades. This is why he stands out – while his generational avant-gardists mainly cultivated hyperrealist painting and conceptualism (Lapin, Keskküla, Tolts), Kurismaa started with moving objects – the content of his installation objects, both small and large, was the symbiotic interaction of sound, light and movement, i.e. kinetic art , which in the 1970s had already lost its strong representatives in other parts of the world (for example, Jean Tinguely). Kurismaa’s work is characterized by bringing together different disciplines.

| EST |

Kunst on alati olnud inimestevaheliseks kommunikatsioonivahendiks – omaette keeleks. Kaarel Kurismaa on eesti üks silmapaistvamaid avangardkunstnikke, kes on tuntud kogu maailmas.

Aljona Surzhikova Kaarel Kurismaa on eesti üks silmapaistvamaid avangardkunstnikke, kelle aktiivne loometee algas tormilistel ja uuendusmeelsetel 1970ndatel. Ta on sündinud 1939. aastal ning viljeleb erinevates žanritest kunsti siiani. Kurismaa on suurele osale eesti noorematest kunstnikest kultuskunstnik, kuna ta pani aluse meie kineetilisele ja helikunstile ning oli aastakümneid selle ainus järjepidev viljeleja. Seetõttu paistab ta ka eriliselt silma – kui tema põlvkonnakaaslased avangardistid viljelesid peamiselt hüperrealistlikku maali ja kontseptualismi (Lapin, Keskküla, Tolts), siis Kurismaa alustas liikuvate objektidega – tema nii väikeste kui suuremate installatiivsete objektide sisuks oli heli, valguse ja liikumise sümbioosne koostoimimine ehk kineetiline kunst, mis 1970ndatel oli mujal maailmas juba tugevate esindajate hulgas ilma teinud (näiteks Jean Tinguely). Kurismaa loomingut iseloomustab eri distsipliinide koondamine.