Kaarel Kurismaa the limits of timelessness

A film about a humble man, a legendary kinetic artist who influenced the Estonian public space, the childhood memories of several generations, and the experimental music scene.

A documentary about the Estonian artist Kaarel Kurismaa shows the viewer an insight into the world of artists. Kaarel changed his creative direction several times; he explored different artistic styles.

Kaarel Kurismaa laid the foundations for Estonian kinetic and sound art. He is a highly versatile artist whose creative energy is divided between painting, sound, installation, monumental art, and film. On the crest of the avant-garde wave of the 1970s, he created several important sound and kinetic objects in Estonian art history.

From the mid-1970s, Kurismaa worked as an artist, director, and cinematographer at Eesti Joonisfilm and Nukufilm.

In the 1980s, Kurismaa became more interested in making space and monumental art. He created a number of remarkable public space objects that synthesised the key elements of his work – sound and movement. Only one of these objects has survived to this day – the Tallinn tram.

The 1990s marked another turning point in Kurismaa’s work. Sound objects inspired by pop art aesthetics were replaced by contemporary site-specific space and sound installations.

The film features friends and colleagues of Kaarel Kurismaa: Tiit Pääsuke, Tamara Luuk, Olga Temnikova, Ragne Soosalu, Sirje Helme, Andres Kurg, who share their experiences and talk about their collaboration with the artist. We can see unique archival footage and private archive photographs, get a glimpse of the work of various artists, and follow the process of creating art.

ESTONIAN

Kaarel Kurismaa ajutuse piirid

Film tagasihoidlikust inimesest, legendaarsest kineetikakunstnikust, kes mõjutas nii Eesti avaliku ruumi, mitme põlvkonna lapsepõlve mälestusi, kui ka eksperimentaalmuusika skeenet.

Dokumentaalfilm eesti kunstnikust Kaarel Kurismaast näitab vaatajale kunstniku sisemaailma.  Oma loometeel muutis Kaarel mitmeid kordi kunstisuunda, tegeles erinevate kunstiliikidega.

Kaarel Kurismaa pani aluse Eesti kineetilisele ja helikunstile. Kurismaa on väga eripalgeline kunstnik, kelle loominugline energia jaotub maalikunsti, heli, installatsiooni, monumentaalkunsti ja filmikunsti vahel. 1970-ndate avangardilaine harjal lõi ta mitmeid olulisi, eesti kunstiajalukku jäänud heli- ja kineetilisi objekte.

1970-ndate keskpaigast töötas Kurismaa Eesti Joonisfilmis ja Nukufilmis kunstniku, režissööri ja kunstnik-lavastajana.

1980-ndatel hakkas Kurismaa huvituma ruumiloomest ja monumentaalkunstist. Ta lõi mitmeid tähelepanuväärseid, tema loomingu peamiseid elemente – heli ja liikumist – sünteesinud  avaliku ruumi objekte. Neist objektidest on tänaseni säilinud vaid üks – Tallinna tramm.

1990-ndatel toimus Kurismaa loomingus järjekordne pööre. Popkunsti esteetikast inspireeritud heliobjektid asendusid kaasaegsete kohaspetsiifiliste ruumi- ja heliinstallatsioonidega.

Filmis osalevad Kaarel Kurismaa sõbrad ja kollegid: Tiit Pääsuke, Tamara Luuk, Olga Temnikova, Ragne Soosalu, Sirje Helme, Andres Kurg,  kes jagavad oma kogemusi ja räägivad koostööst kunstnikuga. Me näeme unikaalseid arhiivkaadreid ja eraarhiivi fotosid, vaatame erinevate kunstnike töid ja jälgime kunsti loomisprotsessi.